Maciej Strzembosz

Maciej Strzembosz
Współwłaściciel i współzałożyciel Studia A Warszawa Personal website + 48 22 622 24 44

Producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Współwłaściciel firm produkcyjnych “Studio A” i “Prasa i Film”. Od roku 2004 prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, z ramienia której m.in. bierze udział w pracach nad zmianami w prawie medialnym i autorskim (jest m.in. współtwórcą obecnie obowiązującej ustawy o kinematografii). Od roku 2014 sekretarz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członek Polskiej Akademii Filmowej.